Полезно

Медийната среда – фактор за ефективност на рекламата

1
Темата за ефективността на рекламата има много гледни точки. Редица изследователи прилагат разнообразни методи за нейното измерване. Тяхната работа основно се фокусира върху самите реклами и тяхното въздействие върху потенциалните потребители. Често обаче тези изследвания анализират ефективността на рекламата без анализ на въздействието на медийната среда върху нея, най-малкото поради факта, че медийната среда се оформя в много кратък период преди самото публикуване или излъчване на рекламата. Следващият материал има за цел да даде малко повече информация и примери в тази насока:
 
Медийната среда - фактор за ефективност 415 Kb (pdf) свали